Onze veel te jong overleden vrijwilliger
André van der Schans
is postuum vrijwilliger van het jaar 2023 geworden.
De bokaal is overhandigd aan zijn vrouw Tjoyska

50 jarig Jubileum van de Dobbertjes

:Op 1 december 1973 begon het allemaal voor "De Dobbertjes".

Op initiatief van de oudervereniging "voor het zorgenkind" werd er op de zaterdagmorgen een uurtje vrij gemaakt in het Olympiabad.

In 1982 sloot de zwemclub zich aan bij de stichting G.J.V.W. / stichting Accent. Dit was een overkoepelend orgaan voor meerdere clubs en had als doel de mogelijkheden te bieden, voor degenen die door een achterstand in hun verstandelijke ontwikkeling, zich toch op een andere manier kunnen ontplooien.

Deze organisatie ging later over in stichting Prisma.

Stichting Prisma heeft De Dobbertjes jarenlang zowel organisatorisch als ook financieel ondersteund en mogelijk gemaakt hun activiteiten te ontplooien.

In 2012 heeft Prisma te kennen te geven afscheid te willen nemen van de Dobbertjes,

om zich beter te kunnen richten op hun kerntaak, zijn we in juli 2013 in stichting vorm verder gegaan.

Het voornaamste doel van zwemclub "De Dobbertjes" in de beginperiode was het op een gezellige manier bezig zijn in het water.

De doelstelling van het recreatief bezig zijn, is als paal boven water blijven staan. Daarnaast wordt er geprobeerd de deelnemers doelgericht een aantal zwemvaardigheden aan te leren. De zwemclub heeft ongeveer 45 deelnemers en 20 vrijwilligers. Elke zaterdagochtend van 09.00 -10.00 uur zwemmen we in het Olympiabad van gemeente Waalwijk.

 

 

De deelnemers:

Onze zwemclub stelt in principe enkele criteria betreft het verstandelijk niveau van de

deelnemers. Dit niveau dient in het algemeen gemiddeld en zelfstandig te zijn. Omdat dit niet in "cijfers" kan worden weergegeven wordt dit per persoon bepaald.

Onze deelnemers komen uit de gemeenten:

Waalwijk, Loon op Zand, Heusden, Raamsdonkveer, s-Hertogenbosch, Dongen, Tilburg en Almkerk.

Daar we momenteel een wachtlijst hebben voor deelnemers zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Ter ere van het jubileum houden wij een receptie op zaterdag 25 november, in het Olympiabad in Waalwijk.

Vrijwilligers uit het verleden die het leuk vinden langs te komen zijn van harte welkom.

Gelieve aan melden bij: Jose.Collard@home.nl


 

Opening Zwemseizoen 2023/2024.

Hallo Allemaal.

De tijd blijft hetzelfde van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Locatie het Olympia bad te Waalwijk.
 

Groeten

De Dobbertjes.

Stichting De Dobbertjes

Archief

In het verleden zijn er natuurlijk ook vele belangrijke en leuke nieuwsberichten geweest omtrent zwemclub De Dobbertjes. Een aantal van deze nieuwsberichten vind je in het Archief.