Bestuursleden

Voorzitter

Jose Collard
Madeliefstraat 10

5143 AM Waalwijk
0416-336320

voorzitter@dedobbertjes.nl

Secretaris/Penningmeester

Jeroen Teunissen van Manen
Willem Alexanderhof 30
5141 DL Waalwijk
06-22662429

secretaris@dedobbertjes.nl

Penningmeester kas

Ardie den Teuling
Elzenstraat 24
5151 AS Drunen
0416-375478
ardie@dedobbertjes.nl

Activiteitencommisie

Rina Verhagen
Lage zandschel 32
5171 TG Kaatsheuvel
simonverhagen@online.nl

Materiaal beheerder

Johan van der Pluijm
johanvanderpluijm@gmail.com