Invulling van de stageperiode.

Wanneer je ervoor hebt gekozen om de stage te voldoen bij "De Dobbertjes", dan wordt er gekeken in welke groep je zal beginnen met je stage. De deelnemers zijn verdeeld over 4 baden, met elk hun eigen invulling en doelen.

- Instructiebad 1. (Recreatiebad)

Hier worden voornamelijk de basisvaardigheden van het zwemmen aangeleerd aan deelnemers met een jonge leeftijd.

- Instructiebad 2. (Wedstrijdbad)

Ook in dit bad wordt nog veel aandacht besteed aan het aanleren van de basisvaardigheden van het zwemmen. De leeftijd van deze groep ligt echter wel hoger dan de gemiddelde leeftijd in "Instructiebad 1".

- Diepe Bad 1. (Wedstrijdbad)

In dit bad heeft iedereen de basisvaardigheden van het zwemmen zich al redelijk eigen gemaakt. In deze groep ligt het accent voornamelijk op het verfijnen van sommige slagen en handelingen.

- Diepe Bad 2. (Wedstrijdbad)

In dit bad heeft iedereen de de zwemslagen goed onder de knie en ligt het accent op recreatie en training voor eventueel de paralympics.