Deelnemers

Bij zwemclub (stichting?) "De Dobbertjes" zijn nieuwe deelnemers altijd welkom!

Onze zwemclub stelt in principe enkele criteria betreft het verstandelijk niveau van de deelnemers. Dit niveau dient in het algemeen gemiddeld of zelfstandig te zijn. Omdat dit niet in "cijfers" kan worden weergegeven zal dit per persoon moeten worden bepaald. Indien de deelnemer lichamelijk gehandicapt is, en van dien aard dat wij hem niet de benodigde begeleiding kunnen bieden, zullen wij deze moeten door verwijzen naar een daarvoor bestemde zwemclub. Aan de leeftijd zijn wij niet gebonden, wel dient de deelnemer al aardig zindelijk te zijn.

  

Contributie seizoen 2022-2023
per seizoen: €150,-
het seizoen loopt 3 september 2022 tot 24 juni 2023
Aanmeldingen lopende het seizoen zullen vanaf de eerstvolgende maand na aanmelding contributie verschuldigd zijn.

Nieuwe deelnemers kunnen aangemeld worden via info@dedobbertjes.nl

Opsturen kan natuurlijk ook naar onderstaand adres:

Stichting "De Dobbertjes"
Madeliefstraat 10
5143 AM Waalwijk