Bestuursleden

Voorzitter

Jose Collard
Madeliefstraat 10

5143 AM Waalwijk
0416-336320

voorzitter@dedobbertjes.nl

Secretaris/Penningmeester

Jeroen Teunissen van Manen
Willem Alexanderhof 30
5141 DL Waalwijk
06-22662429secretaris@dedobbertjes.nl

Penningmeester kas

Ardie den Teuling
Elzenstraat 24
5151 AS Drunen
0416-375478

ardie@dedobbertjes.nl

Activiteitencommisie

Rina Verhagen
Lage zandschel 32
5171 TG Kaatsheuvel
simonverhagen@online.nl

Materiaal beheerder

Johan van der Pluijm
johanvanderpluijm@gmail.com

Stageprogramma

Jose Collard

Sociale Media

Marja Heurter en Corina Gruijthuijsen


Sponsoring

Jeroen Teunissen van Manen en Ad van Boxtel

Facebook

Jose Mertens

Communicatie

Jose Collard

Evenementen

Jose Collard en Ardie den Teuling