Bestuursleden

Voorzitter

Jose Collard
Madeliefstraat 10

5143 AM Waalwijk
0416-336320

voorzitter@dedobbertjes.nlSecretaris/Penningmeester

Jeroen Teunissen van Manen
Willem Alexanderhof 30
5141 DL Waalwijk
06-22662429

secretaris@dedobbertjes.nl

Penningmeester kas

Ardie den Teuling
Elzenstraat 24
5151 AS Drunen
0416-375478

ardie@dedobbertjes.nl


Stageprogramma

Jose Collard

Sociale Media

Marja Heurter en Corina Gruijthuijsen


Sponsoring

Jeroen Teunissen van Manen en Ad van Boxtel.

Facebook

Jose Mertens.


Communicatie

Jose Collard.

  • Evenementen

Jose Collard en Ardie den Teuling


Materiaalbeheer

Johan van de Pluim.